Hedrum Regnskap SA

Løkka 8
3271 Larvik

Tlf: 33 13 00 00
Faks: 33 13 00 20

post@hedrum-regnskap.no

Åpningstider

1. September - 31. Mai
Mandag - Fredag: 0830 - 1500

1. Juni - 31. August
Mandag - Fredag: 0900 - 1400 

Ha en en fin høst. 

høstbilde

     

 

 

Tjenester

 • Regnskapsførsel
  • for små og mellomstore næringsdrivende
  • enmannsforetak, ansvarlige selskap og aksjeselskap
  • alle typer næringer
 • Årsoppgjør
  • Fullstendig årsoppgjør, for aksjeselskap i samarbeid med selskapets revisor
 • Lønn
  • Utbetaling av lønn
  • utsendelse av lønnsslipper
  • Beregning av skattetrekk og arbeidsgiveravgift
  • lønnsoppgaver
 • Fakturering
  • Utsendelse av faktura
  • Purringer
  • Renteberegninger
 • Søknader
  • Bistand med utfylling av søknader til finansinstitusjoner, støtteordninger etc.
 • Skatterådgivning
  • Skatteberegning
  • Vurdering av skatteplikt
  • Gevinstberegning
 • Privatøkonomisk rådgivning
  • Vurdering av privatforbruk
  • Sparing
  • Finansiering
  • Selvangivelse
 • Selskapsformer
  • Vurdering av valg av selskapsformer
 • Formidling av eksperttjenester
  • Kontakter i forbindelse med skattesaker
  • Eiendomsoverdragelse
  • Juridisk bistand
  • Norges bondelag og frittstående konsulenter
 • Salg av økonomisystem
  • Forhandler av Duett Økonomisystem. Økonomisystem med skatteregnskap, driftsregnskap, budsjett, reskontro, faktura, timeregistrering, rapportgenerator, næringsoppgaver og selvangivelse med skatteberegning