Hedrum Regnskap SA

Løkka 8
3271 Larvik

Tlf: 33 13 00 00
Faks: 33 13 00 20

post@hedrum-regnskap.no

Åpningstider

1. September - 31. Mai
Mandag - Fredag: 0830 - 1500

1. Juni - 31. August
Mandag - Fredag: 0900 - 1400 

Ha en en fin høst. 

høstbilde

     

 

 

Kost- og kjøregodtgjørelse 2016

​Satsene i «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands», reguleres ikke for 2016, jf. reguleringsbestemmelsen i § 15.
Dette betyr at satsene forblir de samme som gjeldende satser for 2015.

 I forslag til Statsbudsjett for 2016 er skattefri sats for kilometergodtgjørelse på tjenestereiser foreslått redusert til 3,80 kr/km for alle personbiler.

 Dette vil i praksis bety at i de tilfeller arbeidsgiver utbetaler bilgodtgjørelse etter statens reiseregulativ, som også for 2016 er kr 4,10 pr km, skal det splittes i en trekkfri del på kr 3,80 pr km og en trekkpliktig del på kr 0,30 pr km.

 Vi kommer tilbake med nærmere infomasjon når skattedirektoratet kunngjør hvilke satser som kan legges til grunn for skattefrie utbetalinger i 2016.